«Soknet sitter på mye mer detaljerte kunnskaper om menighetens økonomiske situasjon, bakgrunn og historie, enn rådmannen»

Av

– Saksframlegget preges da også av en del feil, mangelfulle forklaringer- og uriktige konklusjoner, skriver menighetsrådsleder Bente Floer og kirkeverge Niels Westphal.