- Dette er veldig positivt

Styret i Nordkapp og omegn Turlag har gitt Nordkapp kommune forslag til hvor de mener er den beste lokaliseringen for dagsturhytten som er planlagt bygget.