- Vi trenger tilrettelegging med andre ressurser enn bare de frivillige, og dermed et samarbeid med kommunen

Nordkapp og Omegn Turlag ønsker et samarbeid med Nordkapp kommune for å kunne legge tilrette for at også turister kan nyte vår vakre natur, på en trygg og sikker måte.