Her står den første bomstasjonen i 1974: Slik havner bompengene i lommene på Rivelsrud-familien

Publisert
DEL

Søsknene Kristin, Jan Erik og Vibeke Rivelsrud sitter på en formue på til sammen 2,6 milliarder kroner. Det er tolv ganger mer enn hva Nordkapp kommune hadde i inntekter i fjor.

Vi har fulgt pengestrømmen fra turistenes lommebok på Nordkapp-platået til søsknene Rivelsrud i Bærum og Holmenkollen. Pengene er innom blant annet Scandic, Rica og FeFo, men aldri Nordkapp kommune.

Jan Erik Rivelsrud hadde en inntekt på 25,9 millioner i 2017. Formuen hans er på 811,5 millioner kroner. Storesøster Kristin Rivelsrud Juul Møller hadde en inntekt på 41,9 millioner og en formue på 890 millioner kroner. Eldste i søskenflokken, Vibeke Rivelsrud, hadde en inntekt på 19.8 millioner. Hennes formue er på 894,2 millioner kroner.

Til sammen har de en formue på 2,6 milliarder kroner.

Ingenting til Nordkapp kommune

For å gjøre det klart:

Scandic drifter Nordkapphallen. Rica Eiendom Holding AS eier anlegget. ANS Nordkapp 1990 fester tomten. FeFo eier tomten.

Det er Scandic Hotels AS som driver Nordkapphallen og som håver inn pengene fra bommen på E69.

Under er en oversikt over hvor mange gjester Nordkapplatået har hatt hvert år siden 1927. Tallene viser ikke antall betalende gjester, men inkluderer også gjester som kommer til fots, på sykkel eller fastboende i Nordkapp som ikke betaler for inngang.

Assisterende direktør for Scandic Magerøya, Hans Paul Hansen, anslår at 15-18 prosent av gjestene i oversikten ikke betaler for inngang. Regner man da at 85 prosent av de besøkende i 2017 betalte 250 kroner for inngang, så tjente Scandic 64,9 millioner kroner på inngangspenger i fjor.

Tilsvarende regnestykke for 2016 gir en sum på 60,8 millioner kroner. I 2015 var summen 56,9 millioner kroner. Til sammen er dette 182,6 millioner kroner på tre år.

Av denne summen får Nordkapp kommune ingenting.

Det bekrefter kommunens økonomisjef, Børge Grønlund, som sier at han ikke kjenner til noen direkte inntekter som kommunen får fra inngangsbilletten på Nordkapp-platået.

Assisterende direktør for Scandic Magerøya, Hans Paul Hansen, har tatt kontakt med Finnmarksposten etter saken ble publisert. Han presiserer at fullprisbilletten i 2017 kostet 241 kroner fordi merverdiavgiften er høyere enn tidligere. I tillegg er det flere som ikke betaler fullpris, men for eksempel studentpris eller familiepris. Om vi gjør regnestykket om igjen med disse presiseringene blir summene 53,6 millioner i 2017, 50,2 millioner i 2016 og 47 millioner i 2015.

Hansen mener også at det er feil at penger fra Nordkapp-platået ikke er innom Nordkapp kommune.

– Alle bedrifter som driver virksomhet og har ansatte som bor i kommunen bidrar med inntekter til Nordkapp Kommune, også Scandic og Rica. Bedrifter i kommunen bidrar med eiendomsskatt, kommunale avgifter, og skatt fra de ansatte, dette gjelder selvsagt også Scandic og Rica, skriver han i en epost.

Han ønsker også å presisere at Rica og Scandic har, siden 2002, investert i Nordkapp-platået som helårsdestinasjon.

– Scandics investeringer på Nordkapp platået gir næringsgrunnlag både for Scandic og lokale aktører som buss- og opplevelesselskaper. Scandic er en av de største arbeidsgiverne i Nordkapp kommune. Fordelt på Nordkapp platået og tre hoteller i Honningsvåg, har Scandic 180 sesongarbeidere og 33 helårsansatte. Det utgjør til sammen 75 årsverk og betydelige skatteinntekter til kommunen, skriver Hansen.

(Saken fortsetter under faktaboksen.)

Penger ut og inn av Nordkapp i 90 år

1928: Nordkaps Vel A/S inngår en avtale med Finnmark Jordsalgskommisjon om å feste Nordkapp-platået og Hornvika for 100 kroner i året. Avtalen skal gjelde i 30 år. Nordkaps Vel begynner allerede da å kreve inngangspenger.

«En adkomstavgift til Nordkapp har vært gjeldende helt fra selskapet begynte sin virksomhet i Hornvika i 1928.», skriver selskapet i Finnmark Dagblad lørdag 23. februar 1974.

1956: Veien til Nordkapp åpnes.

1957: Festekontrakten reforhandles. De inngår en ny kontrakt med samme pris. Nå skal avtalen gjelde i 60 år.

1962: Nordkaps Vel begynner å dirigere turiststrømmen via den nye veien. Turistene kommer med skip og går i land i Skarsvåg. Der betaler turistene syv kroner for å bli landsatt. Pengene deles mellom kaieier Clement Johnsen og Nordkaps Vel A/S.

1973: Kaieieren i Skarsvåg sier opp avtalen med Nordkaps Vel.

– Vi må finne andre inntektskilder for å holde vår virksomhet gående, sier styreformann i Nordkaps Vel A/S, Bjarne Stiansen til Finnmark Dagblad i 1974.

1974: Nordkaps Vel A/S setter opp bommen på E69. Det skal koste 5 kroner per person, 10 kroner per bil og 200 kroner per turistbuss. Tirsdag 25. juni 1974 skriver Finnmark Dagblad at en «gedigen hytte bygget i tømmer» står ferdig på Nordkapp-platået.

«Her holder avgiftsvakta til, mannen som skal passe på at ingen slipper gjennom Nordkaps Vel’s private veibom uten å ha betalt 5 kroningen til selskapet. Hurtigrutepassasjerene må imidlertid av en eller annen grunn ut med 7 kroner.», står det i artikkelen med tittelen «Nordkap Vels siste tiltak».

1980: Nord-Norsk Hotelldrift inngår en avtale med Nordkaps Vel A/S om å drifte Nordkapphallen i elleve år fremover. De skal betale rundt 500.000 kroner i året for dette. Samme året selges Nord-Norsk Hotelldrift til SAS International hotels.

1982: Festavgiften skrus opp til 500 kroner i året.

1993: Todelt inngangsbillett på Nordkapp innføres.

1994: Nordkaps Vel A/S frasier seg festeretten til platået. ANS Nordkapp 1990 overtar. Den årlige festeavgiften skrus opp til 45.000 kroner og festekontrakten skal vare til og med år 2018.

2012: I forbindelse med Nordkaps Vels søknad om løyve estimerer rådgivningsselskapet Rambøll AS at Nordkapphallen og tiltakene som er gjort på platåer har en verdi på 335 millioner kroner.

2014: Nordkapp kommune gir Scandic løyve til å kreve inngangspenger frem til 2018. Det er også dette året Scandic overtar driften av Nordkapphallen.

2018: Festekontrakten skal reforhandles og Nordkapp kommune lager ny reguleringsplan for Nordkapphalvøya.

Familien Rivelsrud på toppen

Scandic betaler leie til Rica Eiendom Holding. Det er stort sett leieinntekter Rica Eiendom Holding tjener penger på. De eier 22 eiendommer i Norge og i 2017 mottok de leie på til sammen 230,7 millioner kroner.

Rica Eiendom Holding eier for øvrig ANS Nordkapp 1990.

Klikk på personer og selskaper i kartet under for mer informasjon.

I styret til Rica Eiendom Holding AS sitter søsknene Jan Erik Rivelsrud, Kristin Rivelsrud Juul Møller og Vibeke Rivelsrud. Leif Teksum er styreleder og øvrige styremedlemmer er Ole Jacob Wold, som for øvrig er styreleder i Nordkaps Vel AS, og Per Kumle.

I 2016 betalte selskapet litt over 40 millioner i utbytte til sine fire aksjonærer.

De fire aksjonærene er Krjm AS, Vras AS, Mephesto AS og Jgr Holding AS:

  • Krjm AS eies 100 prosent av Kristin Rivelsrud Juul Møller.
  • Vras AS eies 100 prosent av Vibeke Rivelsrud.
  • Mephesto AS eies 100 prosent av Jan Erik Rivelsrud.
  • Jgr Holding AS eies av Krjm AS, Vras AS, Mephesto AS og Jan Eilef Rivelsrud. Sistnevnte er faren til Kristin, Vibeke og Jan Erik.

Når Finnmarksposten kontakter Rivelsrud-familien, henviser de oss til Ole Jacob Wold som er styreleder Nordkaps Vel A/S og styremedlem i Rica Eiendom Holding AS.

– Men jeg ønsker å vite hvor mye inntekter du og søsknene dine får direkte fra Nordkapp-platået. Det er det vel dere som kan svare på?

– Du må snakke med Ole Jacob Wold, svarer Vibeke Rivelsrud.

Hun sier at hun ikke har så mye å gjøre med Nordkapp-platået.

Konfidensiell forretningsavtale

– Så, Ole Jacob Wold. Hvor mye betaler Scandic i husleie til Rica Eiendom Holding AS?

– Det er en ren forretningsavtale. Scandic er børsnotert, så de må uttale seg om det.

Vi ringer først assisterende direktør for Scandic Magerøya, Hans Paul Hansen, som henviser oss til regiondirektør i Rica Finnmark, Knut Sigurd Pettersen.

– Vi er børsnotert selskap og da er leiekontrakter og slike ting konfidensielt, sier han.

– Kan du si noe om hvor mange prosent av inngangspengene på platået som går til husleie?

– Nei, det kan jeg ikke, svarer Pettersen.

(Saken fortsetter under bildet.)

I NETTVERKET: Rica-grunnlegger Jan Eilef Rivelsrud og styremedlem i Rica Eiendom Holding AS og styreleder for Nordkaps Vel AS, Ole-Jakob Wold.

I NETTVERKET: Rica-grunnlegger Jan Eilef Rivelsrud og styremedlem i Rica Eiendom Holding AS og styreleder for Nordkaps Vel AS, Ole-Jakob Wold. Foto:

– Hvem som helst kunne kjøpt aksjer

Ole Jacob Wold påpeker at eierskapet på Nordkapp ikke alltid har vært privat og at det har vært flere muligheter for kommunen å kjøpe seg inn.

Da SAS International Hotels kjøpte AS Nord-Norsk hotelldrift i 1980, var de børsnotert og blant annet eid av den norske, svenske og danske stat.

I 1994 solgte SAS Nordkapp og hotellene til SND Invest og en gruppe private investorer. SND Invest var et statlig selskap.

Rica var også børsnotert fra 1994 til 2006. Det vil si at hvem som helst kunne kjøpe aksjer i Rica da de ble nye eiere av Nordkapphallen og hotellene på Magerøya i 1997.

– Store norske bedrifter og en del større industrielle norske bedrifter var blant aksjonærer den gangen, sier Wold, som selv var konsernsjef for Rica fra 1995 til 2011.

I 2006 ble hele selskapet solgt. Jan Rivelsrud, som eide litt over 50 prosent, ga bud til alle aksjonærene og fikk tilslag på 100 prosent av aksjene.

(Saken fortsetter under bildet.)

56 ÅR MED BUSS: Siden 1962 har busslass med turister blitt fraktet opp til Nordkapp-platået. I 1974 ble bomme satt opp og da kostet det 200 kroner per buss å passere.

56 ÅR MED BUSS: Siden 1962 har busslass med turister blitt fraktet opp til Nordkapp-platået. I 1974 ble bomme satt opp og da kostet det 200 kroner per buss å passere. Foto:

Fra Nordkapp til Oslo vest

I fjor betalte Nord Norsk Hotelldrift AS (NNH), som eier 99 prosent av ANS Nordkapp 1990, 23 millioner i utbytte til eneste aksjonær Rica Eiendom Holding AS. NNH eier aksjer i kun to selskaper: Nordkaps Vel AS og ANS Nordkapp 1990, og mottok ifølge 2017-årsmeldingen 45,5 millioner kroner i leieinntekter i 2017, og 39,8 millioner året før.

Det vil si at Nordkapplatået genererte 45,5 millioner kroner i inntekter til NNH i fjor via datterselskaper. Omtrent halvparten av dette ble betalt i utbytte til Rica Eiendom Holding AS som betaler utbytte til og hovedsakelig kontrolleres av fire personer representert gjennom hvert sitt selskap.

(Saken fortsetter under grafikken.)

Fra 2008 og til i fjor betalte Rica Eiendom Holding AS ut 142,2 millioner kroner i utbytte til sine aksjonærer. Dersom eierandelene har vært de samme disse årene, har selskapene til Rivelsrud-søsknene fått utbetalt 36,6 millioner hver de siste ti årene.

I selskapet til Kristin Rivelsrud Juul Møller forblir pengene i selskapet. Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen i selskapet på 216 millioner kroner.

I selskapet til Vibeke Rivelsrud er egenkapitalen på 210,6 millioner kroner. Pengene blir i selskapet.

I selskapet til Jan Erik Rivelsrud er egenkapitalen på 218 millioner kroner. Også her blir pengene i selskapet.

Dette er penger de i teorien kan ta ut når hun måtte ønske og summene oppgis som formue på selvangivelsen.

Artikkeltags