99 år med FeFo og Rica

28. november kom FeFo ut med pressemelding at styret har vedtatt en ny festekontrakt for Rica på Nordkapplatået. Vedtaket og den signerte festekontrakten er offentliggjort. Festetiden er på 99 år.