Hva er det debatten om Nordkapp egentlig gjelder?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerHva er det debatten om Nordkapp-planen egentlig gjelder?

At Nordkapp vekker debatt er naturlig og flott! Vi er alle stolte av å ha ett av Norges og Europas mest ikoniske reiselivsmål i vår kommune, som igjen har tatt navnet sitt etter Nordkappfjellet. I vår skal vi gi til kjenne vårt syn på den nye Nordkapp-planen, hvordan vi skal få større kontroll med Nordkapp og hvordan vi kan bruke Nordkappfjellet til beste for folket i Nordkapp, og for norsk reiselivsnæring. Det er det saken gjelder!

Den lokale reiselivsnæringa ble tidlig profesjonalisert. Nordkapp har en reiselivshistorie på vel 350 år. I 1927 ble ett av Norges første lokale reisetrafikklag stiftet i Honningsvåg, og de lokale forretningsfolkene og politikerne protesterte heftig da det såkalte Nordkaps Vel fra Trondheim, eid av hurtigruteselskaper og reisebyråer og andre, fikk tildelt det første monopolet av regjeringa til å drifte Nordkapp aleine i 1928.

Daværende Kjelvik kommune tok navnet Nordkapp i 1950, bygde den første veien til Nordkapp for egen regning fra 1953 til 1956. Selvfølgelig var Nordkaps Vel fra Trondhjem imot veibygginga fordi de følte sitt eget sjøbaserte Nordkappmonopol truet. Nordkapp kommune fikk pengene for veibygginga tilbake med samferdselsdepartementets godkjenning ved å sette opp en bom på Nordkappveien. Bommen ble avviklet i 1974 og kommunen anbefalte at ny innkreving ikke skulle skje, hvis så likevel ble tilfelle, ønsket kommunen sin andel av avgiften! Det siste forsøket på å overta Nordkapp var i 1988 da Nordkaps Vels aksjer ble tilbudt Nordkapp for 7 millioner kroner. Dessverre var Nordkapp kommune for fattig til at vi hadde råd til å kjøpe, ikke fikk vi lov til å ta opp lån av Fylkesmannen heller. En tragedie for vårt samfunn at vi ikke nådde fram den gangen!

RICA- monopolet og norsk lov

Når vi nå skal gi vårt syn på den nye planen for arealbruken på Nordkapphalvøya, vil selvfølgelig den praksisen for drifta som hotellselskapet RICA har ført, være viktig. RICA overtok Nordkapp i 1997. Dette store og profesjonelle hotellselskapet (ikke spesielt god til å utvikle en reiselivsdestinasjon) så nok straks på Nordkapp som en gullgruve og forkynte tidlig et krav til verdiavkasting på 10,7% av en tenkt gjenoppbyggingspris, 335 millioner i 2012, og visstnok 350 millioner nå. Vi snakker om store beløp hvert år, ut fra besøksantall og priser, om lag 40 millioner i kapitalavkastning i 2017, og sannsynligvis mellom 400 og 600 millioner i avkastning over 20 år. Dette selskapet har vi, etter min mening, ikke gode erfaringer med. De har vedvarende presset norsk lov i det meste av sine 20 år hos oss, ja kanskje også trått over denne lovens grenser, slik jeg kan se det. Det kan faktisk se ut som om de har vært motivert av en holdning som «går det så går det».

Friluftsloven fra 1957, og endringer bl.a. i 1993 og 1996 er den loven som gjelder for Nordkapp etter at Sivilombudsmann, Miljøverndepartement ,og også KS-advokatene overfor Nordkapp kommune, alle har slått fast at Nordkapp er å klassifisere som allmenning og friluftsområde. Det skal ikke koste mye penger å komme hit, men det skal betales nok til å dekke utgiftene til vedlikehold av friluftsområdet, sikring, vann og sanitær. Fortjeneste på investering på 10,7 % over flere tiår, sannsynligvis mellom 400 og 600 millioner over RICAs 20 årige historie hos oss, kan jeg ikke tro er tillatt etter Friluftsloven.

Denne oppfatningen av Nordkapp som Friluftsområde har RICA kjempet imot med mange ulike argumenter, men gitt seg litt etter litt. I 2011 prøvde RICA å ta Miljøverndepartementet til inntekt for sin sak, da de i brev til departementet mente de ikke behøvde å søke Nordkapp kommune om tillatelse til å selge sine inngangsbilletter til Nordkapp-platået. Rica hevdet at Miljøverndep. tidligere har godkjent Nordkaps Vels rett til å kreve inn sin såkalte «avgift». Det var derfor ikke nødvendig å søke Nordkapp kommune nå.

Miljøverndepartementet svarte den 23.11.2011 at «Fortsatt vil innkreving etter departementets oppfatning være ulovlig så lenge det ikke er innhentet løyve fra kommunen. Departementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at overtredelse av friluftsloven er straffbart jf Friluftsloven §39».

Jeg leser dette som at RICA her har handlet ulovlig siden de kjøpte Nordkapp i 1997. Men størrelsen på inngangsbilletten har vært bestemt av verdiinntjeningskravet. Hvis denne superprofitten også er ulovlig, noe jeg tror at den er, har RICA sannsynligvis handlet ulovlig i alle sine 20 år her. Det siste de nå prøver seg på er at den store billetten på 280 kroner er betaling for et rent kommersielt produkt. Denne adgangsbilletten er fortsatt også betaling for Friluftsområdet, og den størrelsesorden vi her snakker om, vil jeg tro er ulovlig.

Størst mulig kontroll med Nordkapp

Mitt primære standpunkt til den nye arealplanen er at Nordkapp kommune bør søke størst mulig kontroll med Nordkapp. Egentlig burde kommunen ha ekspropriert hele Nordkapp utenom arealet for Nordkapphallen. Hvis RICA fortsatt skal kunne få fornyet sin kontrakt for de neste 30 år, bør Nordkapp kommune bruke Plan- og Bygningsloven for alt den er verdt for å sikre seg slik kontroll. Der er 2 spesifikke tiltak jeg særskilt vil kommentere. Man bør i hvert fall søke å få kontroll med parkeringssystemet, enten ved å overta den nåværende parkeringsplass, om så ved ekspropriering. Inntil dette er oppnådd bør planen om en offentlig parkeringsplass realiseres, knyttet til nybygg slik planen trekker opp. Dessuten bør selve Friluftsområdet (også omfattende den øvrige del av Nordkapphalvøya) forvaltes av et kommunalt selskap, kanskje forvaltet av en stiftelse som for en adgangspris etter Friluftsloven slipper besøkende inn på området.

I Nordkapp har flere viktige røster tatt til orde for de forandringer jeg har skissert. Eierne av de lokale campingplassene, som har tapt store summer av relativ langvarig camping på Nordkapp ønsker, en ny parkeringsordning for Nordkapp med timebasert parkering. En lokal hotelleier ønsker monopolet på Nordkapp opphevet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags