Størst sjanse for midlertidig løyve på Nordkapp

Sammen med representanter fra Scandic hadde formannskapet og administrasjonen i Nordkapp kommune evalueringsmøte om løyve til å kreve inn atkomstavgift til Nordkapp.