Ber FeFo imøtekomme Nordkapp kommunes ønsker

Formannskapet i Nordkapp mener at FeFo bør forlenge dagens festkontrakt på Nordkapp-platået, på samme måte som før 2019.