Lang debatt om habiliteten til rådmann og ordfører

Det ble en lang debatt i kommunestyret når habiliteten til rådmannen i Nordkappsaken skulle behandles.