Lovlighetsklager fikk medhold -Trusler skal ikke avgjøre politiske bestemmelser

Rådmannens innstilling til kommunestyret var at ingen av klagene på områdeplanvedtaket fra 20. juni skulle tas til følge. Dette var ikke varaordfører Tor Mikkola (SP) enig i.