Yngve står bak én av seks klager på områdeplanen: – Det er alvorlig at kommunen forleder og feilinformerer

Yngve Kristiansen klager på behandlingen av sitt høringsinnspill til områdeplanen for Nordkapphalvøya.