- Med de vedtakene som blir gjort nå, så må hele prosessen starte på nytt

Advokat Espen Rønning fra advokatfirmaet Rønning og Kirksæter fikk ikke komme til orde under dagens kommunestyremøte. Dette tiltross for at han var invitert til dette møtet.