Norsk Friluftsliv og DNT klager på vedtaket om Nordkapp

Norsk Friluftsliv og Den Norske Turistforening har gått sammen om å kreve lovlighetskontroll av vedtaket om områdeplanen for Nordkapphalvøya.