- Du kommer med påstander om turistattraksjoner som ikke er sanne

Torbjørn Fjesme har i dette debattinnlegget listet opp tre momenter som svar til Knut Bjørn Lindkvist. Her redegjør han for både Friluftsloven, kildebruk og monopolet.