Vil ha Tor og Heidi som ordfører og varaordfører

Nordkapp Senterparti har sitt første årsmøte på Corner onsdag kveld. Der ble blant annet nominasjonskomiteens forslag til første- og andreplass på listen offentliggjort.