Vil ha vannledning fra Nordvågen til Honningsvåg

Nordkapp Senterparti skriver i en uttalelse til årsmøtet at de ønsker at det utredes en bedre plan for vannsikkerhet.