- Dette er en styrking av opplæringstilbud til hele Finnmark

Administrasjonen i Nettskolen Finnmark har vedtatt å legge det nye tilbudet til Nordkapp Videregående skole. Dette betyr en styrking av gode opplæringstilbud som Nordkapp Videregående skole allerede leverer.