- Vil bygge ut det sjørettede anlegget

Nordkapp videregående skole har over lengre tid arbeidet med å forbedre undervisnings mulighetene til alle som går på såkalt blå-linje. Det vil si alle de elevene som har valgt maritime og sjørettede fag som sitt utdanningsløp.