Har tilsatt ny avdelingsleder ved Fagskolen

På Nordkapp Maritime Fagskole har styret ansatt ny avdelingsleder for Fagskolen, etter at at nåværende avdelingsleder sa opp sin stilling.