Nordkapp vgs. skiller seg ut: – Bak dette ligger elever som klarer å få en utdanning og et yrke

Fylkesrådmannen ber alle andre skoler i Finnmark om å se til Nordkapp videregående skole.