Trenger flere fosterhjem:- Behovet er stort

Akkurat nå er det 40 barn i Nord-Norge som trenger fosterhjem. Behovet er stort, og Bufetat har som mål å rekruttere over 100 nye fosterhjem i Nord-Norge i år. De håper på god rekruttering også i Nordkapp kommune.