Tilbakemeldinger fra møtet med Hurtigruten

Hurtigruten hadde møte med næringslivsaktører i Nordkapp om bord på «Trollfjord» 3. september, i forbindelse med satsingen på ekspedisjonsskip som vil ha lengre liggetid. Finnmarksposten snakket med noen av aktørene i ettertid.