Ordføreren møtte menighetsrådet: – Vi tror på en løsning

Menighetsrådet har vært i møte med ordfører Kristina Hansen for å snakke om utfordringene Nordkapp menighet har.