Inviterer til folkemøte: – Jeg ønsker mange røster i denne saken

FOLKEMØTE: Ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen, inviterer til folkemøte for å diskutere områdereguleringen av Nordkapp-halvøya.

FOLKEMØTE: Ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen, inviterer til folkemøte for å diskutere områdereguleringen av Nordkapp-halvøya. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Mot slutten av februar blir det folkemøte i Honningsvåg. Temaet er områderegulering av Nordkapp-halvøya.

DEL


4. januar vedtok planutvalget i Nordkapp kommune å sende forslaget til områderegulering av Nordkapp-halvøya på høring og offentlig ettersyn.

I forbindelse med dette inviterer ordfører Kristina Hansen til folkemøte 27. februar på Turn.

– Der kan folk spørre direkte om ting de lurer på. Det er en del folk som har hatt sterke meninger over ganske lang tid og jeg ønsker mange røster inn i denne saken. Det blir nyttig å høre hva folk mener, sier Hansen.

Viktig sak

Ordføreren sier hun vil høre ulike synspunkter og standpunkter.

– Dette er en viktig sak for nordkappsamfunnet og det er viktig med høy grad av engasjement. Det angår veldig mange og det er en del interessenter både av aktører og fra friluftslivet, sier ordføreren.

Hun mener saken berører mange parter.

– Saken angår et bredere spekter enn kun næringsliv og folk. Det er mange interessenter, både aktører, friluftsliv og reiseliv. Det er en stor og viktig sak. Og denne planen er et ledd i den totaliteten.

Kontroversielle forslag

Hovedelementene som ligger til grunn for reguleringsplanen er følgende:

  • Stiene til Hornvika, Knivskjelodden, Tunes og Småkjæftan avsettes i plankartet, og tillates oppgradert
  • Hornvika, Knivskjelodden/‐bukta, Tunes og Småkjæftan avsettes i kartet som turmål, og her tillates opparbeidet bålplass med gapahuk
  • Det åpnes for opparbeidelse av beredskapsvei til Knivskjelbukta, og der legges til rette for sanitær‐ og renovasjonstilbud.
  • Dagens utfartsparkering utvides og forsterkes med sanitær‐ og renovasjonstilbud, samt et enkelt informasjonssenter.
  • På platået avsluttes E69 i en offentlig snuplass, hvor det også etableres offentlig parkering.
  • Selve platået avsettes som offentlig friområde, hvor det innenfor definerte rammer kan gjøres tiltak, bl.a. opparbeidelse av en tursti
  • Dagens byggeområder på terreng/under bakken videreføres, og det avsettes et tilliggende byggeområde for kompletterende, ikke konkurrerende, aktivitet

Rådmann, Raymond Robertsen, har tidligere sagt at det ikke er tilfeldig at reguleringsplanen inneholder kontroversielle forslag.

– Det er gjort med vilje for å få en diskusjon.

Mener ikke noe selv

Selv vil ikke ordføreren mene noe om områdereguleringsplanen.

– Jeg avventer høringsinnspillene og tar det derfra. Partiene må fronte det de mener selv. Dette er en prosess og det er derfor vi ønsker synspunkter og engasjement.

Hun oppfordrer folk til å delta på folkemøtet.

– Det er nå dette toget går. Det er nå man må melde seg på med sine meninger, selv om man ikke har klare meninger i forkant.

Jeg skal ikke mene så mye nå. Avventer høringsinnspillene og tar det derfra. Partiene må fronte det de mener selv. Dette er satt i prosess og det er fordi vi ønsker synspunkter og engasjement.

Workshop

30. januar skal det være frokostmøte- og workshop der temaet skal være områderegulering av Nordkapp-halvøya.

Næringslivet, handelsstanden, reiselivet og frivillige organisasjoner er invitert til møtet.

Møtet er et samarbeid mellom Nordkapp kommune og Om Kapp KF.


Artikkeltags