«Dette året kan bli ett av de viktigste i Nordkapp kommunes historie»

STORT ÅR: Knut Bjørn Lindkvist tror 2018 blir et betydningsfullt år for Nordkapp kommune. Arkivfoto: Svein Hågensen

STORT ÅR: Knut Bjørn Lindkvist tror 2018 blir et betydningsfullt år for Nordkapp kommune. Arkivfoto: Svein Hågensen Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dette året, 2018, kan bli ett av de viktigste i Nordkapp kommunes historie! I år skal sannsynligvis både ilandføring av olje til Veidnes avgjøres, det samme skal Nordkapps og reiselivets framtidige muligheter i kommunen. Dette er to store, sentrale saker som vil avgjøre hvordan Nordkapp som kommune og samfunn skal utvikle seg videre for tiår framover.

Oljeinnlandføring:

I den ene saken, oljeilandføring er spørsmålet om Veidnes blir valgt, og avgjørelsene for en stor del plassert utenfor vår rekkevidde. Men selv i denne saken er vår egen påvirkning ikke helt uten betydning. Oljeutvinning i vår tid, og særlig så langt nord som nå, er blitt mer og mer omstridt. Politikerne som skal ta de endelige beslutninger, må ha gode grunner for å godkjenne utvinningen. Sikring av miljø og sterk stimulans av lokale ringvirkninger må begge være absolutte krav til de selskap som vil produsere oljen i nord. Og begge krav må tilfredsstilles. I denne saken prøver nok både lokale politikere og feks Næringshagen i Nordkapp å være aktive. Selv om noen selvsagt vil mene at man kunne gjort mer. Blant annet savner jeg en oppdatert dokumentasjon av våre lokale forutsetninger og muligheter. Å være en pressgruppe for ilandføring er også hovedoppgaven til Facebookgruppen «Ja til ilandføring på Veidnes».

Oljeinntekter og Nordkappinntekter:

Økonomisk er det tilsynelatende en viss likhet mellom Olje-saken og Nordkapp-saken. I den første euforiske rusen knyttet til oljeilandføring til Veidnes i 2013 ble det antydet skatteinntekter til Nordkapp kommune på et sted mellom 30 og 50 millioner hvert år, blant annet som eiendomsskatt. Hva et nytt konsept med skytteltrafikk med båttransport og oljelagring på land vil bety, vet ikke jeg, men at det uansett vil være store beløp kan vel ikke være tvil om. Et lokalt maritimt miljø vil dessuten blomstre, og nye bedrifter som skal betjene denne trafikken vil etablere seg. Har ikke boligprisene steget før i Nordkapp, vil de i hvert fall gjøre det nå.

I Nordkapp-saken er det også snakk om svært store inntektsstrømmer, men som nå dreneres ut av kommunen. Inngangsbillettprisene på Nordkapp tilsier brutto inntektsstrømmer på om lag 60-65 millioner i 2017 (ca 240000 betalende) , og det skal ikke være mye feil å anslå at nettosummene som det kan være tale om ligger på om lag 40 millioner når moms og driftsutgifter er fratrukket. Hvis praksis fra tidligere år følges går minst halvparten av de 40 millioner som bidrag til eierne, og resten til styrking av egenkapitalen i eiernes selskaper.

Nordkappdebatten:

Når man hører på den lokale, politiske debatten om Nordkapp, og kan iaktta reaksjonene til enkelte av de sentrale aktørene her, har man inntil nå faktisk fått det inntrykk at det er kritikkverdig å sette interessene til lokalsamfunnet og lokale bedrifter først. Utenfra har det faktisk virket som om enkelte sentrale politikere inntil nå, med ordføreren i spissen, har villet legge lokk på et ordskifte om saken. Nå foreligger et utkast til plan og et grunnlag for diskusjon. Og uansett kunne man ikke manøvrere seg fram i det stille, for så å presentere en «genial» løsning til slutt. Det ville være å gripe an alvoret i saken på en feil måte for kommunen. En omfattende debatt med alle fakta på bordet vil tjene Nordkapp kommune best.

Nordkapp-saken vil som sagt prege vår kommune og vårt næringsliv i mange tiår. Faktisk er jeg tilbøyelig til å tro at avgjørelsen som tas kanskje vil være den viktigste beslutning for næringslivet som må gjøres i levetiden til alle de som nå sitter i kommunestyret. Det er derfor et stort ansvar for kommunepolitikerne. Derfor håper jeg debatten blir åpen og omfattende, og det politiske miljøet aktivt med, og politikerne viser at de er lokalsamfunnets viktigste våpendragere. Premissene for en slik debatt bør være: 1. Hvordan få så stor kontroll med Nordkapp at vi sjøl kan beslutte viktige endringer og styringsmodeller for denne turistattraksjonen. 2. Hvordan øke den lokale avkastningen av Nordkapp, dvs hvordan legge til rette for lokale, innovative aktiviteter der lokale aktører kan bruke Nordkapp aktivt for å fremme egen produksjon. 3. Hvordan få avsluttet en monopolsituasjon når man vet at monopoler beviselig er mindre innovative og dermed gjør hele det lokale næringslivet mer sårbart. 4. Hvordan etablere et regionalt, stort innovasjonsfond som kan videreutvikle turistnæringen i hele Nordkapp-regionen.

Får man til konstruktive svar på disse spørsmålene kan 2018 bli et godt år for Nordkapp!!

Artikkeltags