Scandic har søkt Nordkapp kommune om nytt løyve

I midten av desember søkte Scandic Nordkapp kommune om nytt løyve for innkreving av adkomstavgift på Nordkapplatået.