Ser med bekymring på Hurtigrutens initiativ

Styret i Nordkappregionen Havn IKS har kommet med en uttalelse hvor de blant annet peker på Hurtigrutens initiativ om å etablere et nytt havneavsnitt i Storbukt. Videre peker de på at vi ikke er tjent med en aktør på Nordkapplatået som samtidig vil kunne styre og råde over reiselivsbasert næringsliv i Nordkapp kommune.