Målet er å skape mer aktivitet og arbeidsplasser

Søknader rundt tankanlegget i Kobbhullet er nå sendt til DSB og man håper at innen oktober er gått, skal det være tre tanker som hver inneholder 3000 kubikk diesel i Kobbhullet.