- Skal bli lett å finne varer og tjenester

I samarbeid med Sápmi Næringshage har Nordkappregionen Næringshage tatt initiativ til å opprette en felles Facebook-side for næringslivet i Nordkapp, Porsanger og Karasjok.