Om festekontrakten: – Tegn på at FeFo ikke er interessert i å bistå kommuner og lokalbefolkning i Finnmark

FeFo og Rica ble enige om festekontrakt angående Nordkapplatået. Ordfører i Nordkapp kommune, Jan Olsen, mener FeFo ikke er der for lokalbefolkningen.