- Det er frustrerende at enkelte hevder at vi er i "lomma" på noen

To av kommunestyremedlemmene som har sittet for NAP har meldt seg ut av partiet. Den siste var Annathon Granaas og han oppgir områdeplanen og den innstillingen som NAP går inn for, som grunnlag for sin utmeldelse av partiet.