Nordkapp kommune ønsker advokat Ole-Martin Jensens bistand i Nordkappsaken

Nordkapp kommune har sendt forespørsel til advokat Ole Martin Jensen hvor man ønsker at han bistår med sin ekspertise i spørsmål om Nordkappsaken.