– Et angrep på demokratiet i kommunen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har utsatt vedtaket om bygge- og deleforbud på Nordkapp etter at Scandic og Nordkapp ANS sendte inn klage. Ordfører i Nordkapp kommune, Jan Olsen, krever nå at Fylkesmannen trekker tilbake vedtaket som oppleves som et statlig overgrep mot en liten kommune.