Nordkappsaken ble ikke utsatt. Plansaken skal behandles.

Da Dan Nilsen fra Nordkapp Høyre lanserte et forslag om utsettelse av behandlingen av plansaken, ble dette møtt med stor applaus fra tilhørerne. Ordfører måtte klubbe flere ganger og truet med å lukke møtet og kaste tilhørerne på gangen. Dessverre nådde ikke Nilsen frem.