Den pågående rettstvisten som Nordkapp kommune er en drivende part av når det gjelder parkeringsavgiften ved besøk på Nordkapplatået, vil jeg tro, har utløst meninger for og imot.

Dermed også mitt syn på saken.

Denne parkeringsavgiften som den kalles av Nordkapp kommune er IKKE en parkeringsavgift (ordet avgift er vel et begrep som kun kan brukes av de såkalt offentlige etater) men en individuell inngangsbillett til Nordkapphallen med de fasiliteter som tilbys. Eksempelvis utstillinger, film, toaletter.

Det er vel ikke uvanlig å ta seg betalt for slike tilbud eller ytelser.

Nordkapphallen gir sommerjobber til mange som ellers ville stått uten noe tilbud. Fornyelser og vedlikehold krever også sitt.

Når det gjelder den såkalte parkeringssaken som tydeligvis Nordkapp kommune mener seg berettiget til å være håndhever av, så er det altså ikke parkering av biler, men en personlig inngangsbillett.

Når det ankommer et cruiseskip og passasjerene blir fraktet opp med buss så har de ingen bil å parkere. La det vare sagt: Inngangsbilletten er per individ.

Er det bruddet på Friluftsloven som er den egentlige kimen til kimen til konflikten, eller har den en økonomisk styrende drivkraft?

Nå er det også slik at de som bor i kommunen har fri adgang til hallen. Likeså de som kommer på apostlenes hester og syklende. Når ordfører kommer med den uttalelsen at "dette er en seier for Nordkapps befolkning" om stopp av betaling av billett ved bomhyttene, så er det en uttalelse uten historisk grunnlag.

Friluftsfolket i Nordkapp berøres overhodet ikke av denne avgiften.

For de turister som kommer fra forskjellige land vil jeg tro at de er villige til å betale for seg. Det vil vel alltid være noen som ønsker å prute. De er vel også innforstått med at et reisemål med et par hundretusen besøkende ikke først og fremst er uberørt natur.

Så er det Knivskjelodden. Hvor mange går dit i løpet av sesongen? Et par tusen?

De har ikke adgang til ordnede toalettforhold, men må gjøre sitt fornødne på egnede steder i naturen. Med tid og stunder vil vil det jo bli en del avfall.

Hva om kommunene tilbyr mer ordnede forhold der?