Mangler to leger:- Det er ingen krise, men håper på ansettelser snart

Nordkyn legetjeneste har ledige legestillinger. Rådmannen håper at det får mange søkere til stillingene, og de kan tilby gode betingelser.