Lensmannsbetjenten og brannsjefen i nye roller

-Dette er noe alle pensjonister burde få mulighet til.