Fikk 300 000 til fotballøkka i Nordvågen

41 av 54 søknader som kom til Hovedutvalget for kultur, samferdsel og folkehelse fikk innvilget sine søknader.