Det meste er avklart for bygging av ny fotballøkke i Nordvågen, men det foreslås på nytt ny plassering

Kommunestyret har vedtatt å bygge ny fotballøkke i Nordvågen, som følge av at den gamle ble gravd opp som følge av arbeid med vann- og avløp. Det er sektor for Oppvekst, velferd og kultur som er prosjekteier, og teknisk sektor vil overta dette prosjektet når alle tillatelser er på plass.