- Lenge siden det har gått skred her

I natt har det gått et ras over tunneltaket som er en del av rassikringen på Nordvågveien.