Vedtok ikke å ta klagen til Norsk friluftsliv til følge

Artikkelen er over 1 år gammel

Formannskapet vil ikke ta klagen på forlengelse av løyvet for atkomstavgift på Nordkapp til følge.