Vedtok ikke å ta klagen til Norsk friluftsliv til følge

Formannskapet vil ikke ta klagen på forlengelse av løyvet for atkomstavgift på Nordkapp til følge.