Gå til sidens hovedinnhold

NSR og Sp sier svart på hvitt nei til utvikling og ja til vern av Finnmark

Det er alvorlig for utviklingen av samiske samfunn når NSR og Sp fjerner ordet "utvikling" og erstatter det med "vern" i retningslinjene for endret bruk av utmark i Finnmark.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bakgrunn for saken: Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark skal legges til grunn i alle offentlige instansers vurdereringer av inngrep i utmarka i Finnmark. Sametingsrådet med NSR og SP, har nå lagt frem revidering av retningslinjene. Disse skal behandles på Sametingets plenum i desember.

Mest oppsiktsvekkende er det at flertallet med NSR og SP har endret formålsparagrafen fra utvikling til vern, noe som går igjen i retningslinjene og forklaringene hvordan man skal vurdere bruken. De nye retningslinjene åpner dermed ikke for at man skal kunne vurdere tiltak i utmarka til å være positiv for samene.

Begrunnelsen til sametingsrådet var at de har opplevd at instanser har brukt dette til inntekt for at alvorlige inngrep kan gi positiv utvikling for samer – og det vil de tydelig vis ikke ha noe av.

Enda mer interessant blir det når det kommer samer som søker om tiltak, det være seg reiselivsbedrifter eller andre. Skal man ikke engang da få lov å påpeke utviklingspotensialet? I en tid hvor folk rømmer fra distriktene og folk rømmer fra nord, så skal man altså ikke engang få lov å vurdere om tiltak i utmarka kan gi arbeidsplasser og næring i samiske områder.

Selvfølgelig skal man hensynta samisk kultur og næring, det ligger jo i hele grunnlaget for både Finnmarksloven og retningslinjene. Og det er vi er trygg på at offentlige instanser vil gjøre det, også i fremtiden. Men, at man skal nektes å vurdere utviklingspotensialet, oppleves helt uvirkelig. Samefolket og kulturen blir rett og slett stempla som utgått på dato av sametingsflertallet – vi må vernes!

Dette er alvorlig for samiske samfunn, som opplever fraflytting og forgubbing. Det er hva NSR og SP holder på med. Vi skal vernes bort fra Finnmark, og Finnmark skal være for de få. Vi kan ikke bo i et museum, men må ha levende samfunn. De samiske samfunnene har alltid utviklet seg i og med sin samtid, og på den måten har samefolket og kulturen overlevd og er et høyst oppgående og levende folk i dag. Vi vil ikke være museale objekter som skal plasseres i verna reservater.

Nordkalottfolket mener offentlige institusjoner og instanser er de tryggeste samarbeidspartnerne vi samer kan ha for at utvikling skal foregå på en forsvarlig og bærekraftig måte, og spesielt nå som man får en konsultasjonslov som gir fri tilgang til samisk dialog inn til alle instanser.

NSR må gjerne kalle oss antisamisk, men finnmarksfolket, det være seg samer eller andre, fortjener både utvikling og ikke minst å få realistiske vurderinger av tiltak i utmarka. Finnmark skal verken være en samisk nasjonalpark eller en råvareleverandør til storkapitalen. Finnmarkingen skal selv ha hånd om egen utvikling, og i det minste vi må få lov til å vurdere både positive og negative aspekter av de inngrep som ønskes gjort i utmarka, uten direktiv om at vi skal vernes.

Retten til å få vurdere om et tiltak i utmarka gir utvikling, må ingen få ta fra oss. Derfor vil Nordkalottfolket aldri gå med på et slikt forslag.