Disse har startet eget firma

I februar har fire nye firma sett dagens lys i Nordkapp. Det er ikke registrert noen konkurser i dette tidsrommet.