Det er få ting som bør engasjere innbyggerne i Honningsvåg-området mer enn planene som nå diskuteres om bruken av arealet rundt Rådhuset i Honningsvåg. Enten på selve Rådhus-plassen eller på baksiden av Rådhuset, blir diskutert å bygge en 25 meters svømmehall. Svømmehall trenger vi, men verken foran Rådhuset eller bak det.

Rent praktisk vil man komme til å fjerne «Festplassen» ved å bygge foran Rådhuset. Da ødelegges det estetiske inntrykket der Rådhusplassen med Kirka, Rådhuset og Turn, ifølge etterkrigsplanleggingen, skulle omkranse en åpen plass og spille en viktig rolle for befolkningas sosiale liv i Honningsvåg.

Innbyggerne trenger slike åpne sosiale møteplasser til feiring og markering av merkedager i lokalsamfunnets liv.

Også en svømmehall på baksiden av Rådhuset får en lite gunstig plassering. Svømmehallen blir også her et stort, kompakt bygg som legges over denne plassen, klistret nært opp til Rådhuset fra baksiden.

Uansett hvilke av disse to lokaliserings-alternativene som velges, ødelegges også inntrykket av Rådhuset som et vakkert, etterkrigs signalbygg. Det er fortsatt et staselig bygg som burde få igjen sine opprinnelige farger og ikke forbli et bortgjømt grått bygg.

Hvor skal så en svømmehall bygges?

Vi bør nok innse at i Honningsvåg finnes ikke plass. Og har vi egentlig råd?

Enhver løsning i sentrum av Honningsvåg vil kunne bli dyrere enn hva en liten utkantøkonomi kan makte. Ledende innbyggere og lokale politikere har lenge tenkt muligheten av å trekke inn næringslivet, også i svømmehallsaken. Ideer om å benytte nordkappturismen som finansieringsgrunnlag har for eksempel vært lansert for år siden da man prøvde å få et herværende hotellselskap interessert i byggingen av et basseng ved ett av deres hoteller i Honningsvåg. Hvorfor dette ikke kom ut over tankestadiet, vil jeg ikke ha noen formening om. Men energiøkonomien ved en slik løsning ville uansett ikke bli enkel å handtere i tidene som kommer.

Som den heller ikke vil bli med en svømmehall i Rådhusområdet.

Selvfølgelig finnes brukbare arealer i noen av stedene rundt Honningsvåg. Ja, hva med Nordvågen eller Storbukt? Eller Sarnes for den saks skyld? Så utenkelig dette kan høres ut for mange, så tror jeg uansett at man må tenke nytt. Dessuten kan dette alternativet muliggjøre en realisering av et svømmebassenget som bør komme. Er det for eksempel mulig å knytte seg til et prosjekt der tilgangen på blant annet overskuddsenergi allerede finnes? I tillegg til areal-utfordringene, kommer høyst sannsynlig kravene til energiøkonomisering å bli en viktig faktor i årene framover.

Kanskje må man også knytte til seg andre tilleggsfunksjoner som kan gi inntekter, i tillegg til å dra nytte av en kostnadsreduksjon. I Storbukt finnes 2 store fryserier som produserer betydelig tilleggsenergi. I ett av alternativene nært sentrum produseres energi til å dekke 40 eneboliger. Dette vil være energi som kan brukes på et svømmebasseng, men også i de andre anleggene i turistprosjektet til bedriften det gjelder.

Hvis man derfor tror at et svømmebasseng, som har gunstig energibruk også kan bidra til å stimulere til større økonomisk aktivitet innen turismen og skape mange flere arbeidsplasser, så øker inntektene til bassenget og turistindustriens bruk av Honningsvåg. Ikke motsatt. Da blir et basseng en kilde både til sunnhet og helse, og også til flere arbeidsplasser.