10 grunner til at Troms og Finnmark blir viktig for Norge

NØKKELROLLE: Harstad blir den nest største byen i den nye regionen. Harstad er universitetsby og er blant annet hovedsete Equinor og utviklingen av olje og gassnæringen i landsdelen.

NØKKELROLLE: Harstad blir den nest største byen i den nye regionen. Harstad er universitetsby og er blant annet hovedsete Equinor og utviklingen av olje og gassnæringen i landsdelen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Den nye nordnorske storregionen blir Norges nye spydspiss i nord

DEL

Meninger (iFinnmark) Det er omsider klart at strukturen i den nye regioninndelingen ligger fast, når Norge går fra 19 til 11 fylker. Alt ligger dermed til rette for at Troms og Finnmark blir Norges nye spydspiss i nord. Den nye arktiske regionen - som består av en kvart million innbyggere - blir den største og viktigste i landet. Troms og Finnmark har altså gode grunner til å møte fremtiden med en stor porsjon selvtillit. Regionreformen har betydelige svakheter, men det finnes ansatser til desentralisering av makt i Norge. Men det forutsetter også vilje i Troms og Finnmark til å ta på seg oppgaver på vegne av landet.

Det er ingen tvil om at den nye arktiske regionen i Norge blir kraftfull. Regionen vil, på grunn av sine rike ressurser og geopolitiske beliggenhet, måtte få den aller høyeste prioritet hos fremtidige regjeringer. Dette gir naturligvis store muligheter for politisk gjennomslag fra Troms og Finnmark, etter at det første valget er gjennomført allerede neste høst.

I mellomtiden – her er  (minst)10 gode grunner til at Troms og Finnmark blir viktig for Norge:

1)Troms og Finnmark blir blir det nasjonale sentrum for politikk som angår Norge i nord, og arnestedet for viktig nordområdepolitikk. Premissene vil fra nå av bli lagt i den nye storregionen i Nord-Norge. Den første nye etableringen er allerede lagt til Vadsø, i form av et sekretariat for Norges nordområdeforum. Det er en sterk logikk i at også en rekke andre nasjonale oppgaver knyttet til hav, arktis og nordområdene legges til Troms

2)Norge er grunnlagt på territoriet til to folk.Regionen blir dermed det nasjonale tyngdepunktet for urfolkspolitikk og den samiske identiteten. Troms og Finnmark gjør klokt i å synliggjøre denne formidable kulturelle ressursen, og vise stolthet over vår samiske arv og historie.

3) Troms og Finnmark blir et laboratorium for utvikling av arktisk reiseliv i verdensklasse. Markedet for eksklusive opplevelser vokser raskt. Troms og Finnmark har storslått natur, og besitter alle verktøy som trengs for  å videreutvikle reiselivsprodukter som tar pusten fra de besøkende. Det er fullt mulig å dra veksler av erfaringene fra suksessen i Tromsø de siste årene.

4) Bli en brobygger til Russland. Region Troms og Finnmark blir nå den eneste i Norge som får status som utenrikspolitisk interesseområde for hele nasjonen. Det betyr at man vil spille en sentral rolle også i uformingen av russlandspolitikk i årene som kommer. Nærheten til Russland er også en sterk begrunnelse for bosetting og nasjonal suverenitetshevdelse i Øst-Finnmark.

5) Flytt Fiskeridirektoratet til Troms og Finnmark. De store nasjonale fiskeressursene befinner seg i Barentshavet, og det er ingen grunn til at premissleverandøren for nasjonal politikk på området skal ligge i motsatt del av landet.

6) Et skarpt fokus på eierskapet til naturressursene. Den nye arktiske regionen vil tilføre nasjonen store verdier i form av olje og gass, sjømat og mineraler. Regionen må bruke sine politiske muskler og sørge for at merverdien, flere arbeidsplasser og mer av kontrollen over ressursene blir igjen i nord.

7) Jernbane i Troms og Finnmark er et fremtidsprosjekt. Det handler om å koble seg til internasjonale transport-korridorer og frakte en økende mengde varer og gods på en miljøvennlig måte. Fokuset bør være på strekningene Kirkenes-Rovaniemi (kombinert med havneutbygging i Kirkenes), samt strekningen Tromsø-Narvik, eventuelt videre til Fauske.

8) Alt peker i retning av behov for enda mer  satsing på på forskning, utdanning og innovasjon. UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset holder høy faglig kvalitet, og er solide bærebjelker for kompetanse og kunnskap. Campusene ved UiT Norges arktiske universitet vil spille hovedrollen som samfunnsutvikler, i tett dialog med næringslivet, for eksempel viktige aktører som sjømatnæringen og Equinors hovedkontor i Nord-Norge (Harstad).

9) Alt kan ikke ligge i Tromsø. Makten og de administrative funksjonene må spres på en klok og balansert måte. Fra Kirkenes til Harstad. Samtidig er urbanisering en internasjonal trend, Troms og Finnmark må derfor utnytte potensialet i storbyen Tromsø, til beste for alle, både i regionen og for Norge. Det bør så raskt som mulig skapes et nytt forum eller tenketank der kloke hoder innenfor politikk, næringsdrivende, forskning, sivilsamfunn og offentlig forvaltning søker sammen for å lage felles strategier for verdiskapning og lønnsomt næringsliv.

10) Regionen må arbeide for at de statlige strukturene de neste årene blir tilpasset nye regiongrenser, blant annet gjennom sterkere kontroll i region Troms og Finnmark over viktige sektorer som samferdsel, utdanning og helse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags