Nordkapp Arbeiderparti viser til kommunedirektørens budsjettframlegg og oppslag i Finnmarksposten 22.11.22 der det fremkommer at det enten foreslås 0 kroner, alternativt 1 million kroner til nytt dekke på Honningsvåg stadion. Videre at Honningsvåg Turn & Idrettsforening (HT&IF) skal bidra til netto investeringsbehov gjennom sponsing, som er 3 millioner kroner.

Det er positivt at HT&IF er villig til å søke sponsorer som vil bidra til at nytt dekke blir realisert i 2023. Imidlertid vil det være en risiko for at en ikke klarer å få tak i tilstrekkelige midler til å sørge for at det blir realisert et nytt dekke i 2023. Aktiviteten som foregår på Honningsvåg stadion er avgjørende for barn og unge sine fritidsaktiviteter i kommunen. Om fotballsesongen i 2023 ikke kommer til å gå som normalt frykter vi frafall i idretten og ikke minst svekket bolyst i kommunen. Nordkapp kommune som eier og driver av anlegget må ta ansvar og gå i front. Vi må vise at vi ønsker å satse på barn og unge i kommunen vår.

Nordkapp Arbeiderparti kommer i forbindelse med behandlingen av budsjett 2023 å foreslå at det settes av 3 millioner kroner på investeringsbudsjettet til nytt dekke på Honningsvåg Stadion. Videre at det inngås et samarbeid med HT&IF, der det søkes sponsorer som igjen bidrar til at den kommunale andelen blir redusert.

Videre vil Nordkapp Arbeiderparti foreslå at nytt dekke til Honningsvåg stadion kommer inn på prioritert liste på handlingsplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. På en slik måte blir prosjektet fullfinansiert og videre å være i posisjon til å kunne søke om tippemidler.

Å satse på tilbud til barn og unge i kommunen er en av de viktigste investeringene vi gjør.

Vi tror på en fremtid i Nordkapp!


Mvh

Stine-Mari Strifeldt

Kommunestyrerepresentant og varaordførerkandidat NAP