Under årsmøtet i Nordkapp Senterparti på lørdag 18. februar 2023 ble det valgt følgende styre:

  • Leder: Heidi Holmgren (var ikke på valg)
  • Nestleder: Tor Mikkola
  • Kasserer: Ole Ronny Indrøy (var ikke på valg)
  • Sekretær: Fred Magne Johansen
  • Studieansvarlig: Marita Andreassen (var ikke på valg)
  • Styremedlem: Isaura Paula Brun
  • Styremedlem: Lill-Anni Amundsen
  • Senterungdommen velger selv en representant til styret.
  • 1. vara: Engin Araci
  • 2. vara: Rolf-Arne Nicolaisen


Årsmøtet vedtok flere resolusjoner og hadde en god og bred politisk debatt som inkluderte både beredskap for innbyggerne og tilreisende gjennom nødnett og ambulansetjenesten, fiskeripolitikk, Nordkapp og ikke minst altfor høye flypriser.