Skal jobbe for at den gode utviklingen fortsetter: – Vi må ikke ha et opphold nå og få en dupp

Ordfører Kristina Hansen er opptatt av at det gode arbeidet som Om Kapp har gjort, ikke må stanse.