Ønsker å rekruttere flere yngre folk

Onsdag 3. juni holder Nordkapp Jeger- og Fiskeforening årsmøte. Odd Erling Vollan håper de kan få yngre folk med i foreningen.