Oppdatert: Iverksetter spesielle tiltak i Nordkapp kommune

Nordkapp kommune følger utviklingen i situasjonen i kommunen kontinuerlig og vil til enhver tid iverksette tiltak som de medisinskfaglige ansvarlige finner er nødvendige.

DEL

Informasjon etter møte i kriseledelsen 12. mars 2020 – Nordkapp kommune

Det er i ettermiddag, på generell oppfordring fra Fylkesmannen, nedsatt krisestab i Nordkapp kommune. Dette for å håndtere de nye kravene fra helsedepartementet.

Vi er i en fase hvor vi håndterer smittebegrensede tiltak. Mye har vært gjort og vi er skånet for sykdomstilfeller. Det vil etter hvert bli opparbeidet mye informasjon på våre nettsider (www.nordkapp.kommune.no) om gjennomføring av disse tiltakene samt informasjon om sykdommen og viruset COVID19.

Vi er i dialog med eksterne aktører angående skipene som ankommer og turister som kommer til oss via landeveien. Å få full kontroll på dette er utfordrende men vi er godt i gang.

En del kommunale tilbud blir utilgjengelig de neste 14 dagene. Vi er pålagt å begrense aktiviteten og muligheten for større ansamlinger av folk i perioden. Dette gjelder også en del private aktører.

Viktig informasjon i dette er at vareleveranser vil gå som normalt og det vil ikke være mangel på dagligvarer fremover.

Denne situasjonen krever at dere som innbyggere også tar ansvar. Vi kan alle bidra til dette ved å begrense aktivitet samt å ha god håndhygiene.

Det er også viktig at ved symptomer på sykdom så bruker man tlf 116117 for å snakke med lege. Hvis man ikke har symptomer som beskrevet på www.fhi.no så oppfordres man til å bruke deres informasjonstelefon 815 55 015.

Noe av tiltakene tar tid å etablerer og gjennomføre. Foreldre med barn i skole og barnehage vil få ytterligere informasjon. Skolene er stengt fra i dag til og med 26. mars.

Gjennom kontakt med FHI må kommunen korrigere sin informasjon om reisende med hurtigruten. Utenlandske turister kan ikke gå i land. Personer som reiser fra havn til havn, og som ikke har oppholdt seg i utlandet må ikke i karantene.

Vi har også igangsatt arbeidet med å kartlegge turist situasjonen og gjennom dialog med fylkesmannen hvordan vi skal forholde oss til disse.

Vi oppfordrer innbyggerne til å delta i arbeidet med å begrense spredningen av viruset og bidra på sin måte. Det er viktig å holde karantene om man blir satt i dette. Å beholde roen er viktig.


Vi har ingen sykdomstilfeller ennå og ved å være nøye og etterkomme myndighetenes krav kan vi begrense dette sterkt.

Det er viktig for kommunen å påpeke at man har ekstra tiltak knyttet de de i risikosonen for alvorlige komplikasjoner og et godt system for å hjelpe de som må bli syk.

Til informasjon så har vi ikke noen som er syke eller noen som har oppfylt krav til å bli testet.

Informasjonsleder Jan Olsen, ordfører mob 40233828

Kriseleder Ronny Holm, sektorleder helse, rehabilitering og omsorg (i rådmanns plass)

Dette var den opprinnelige tiltaksplanen:

Alle kan finne oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmeside: www.fhi.no

Vi leser stadig om iverksetting av tiltak i andre kommuner i landet. Disse tiltakene er iverksatt på grunn av vurderinger av de lokale forholdene. Vi kan derfor ikke uten videre kopiere andre kommuners tiltak. Men alle kan være trygge på at tiltak blir iverksatt med en gang vi ser at vår lokale situasjon endrer seg skriver Nordkapp kommune.

Generelle tiltak

 • Alle må gjennomføre ordinære smitteverntiltak som håndvask, hostehygiene, unngå håndhilsning og klemming, forsøke å holde armlengdes avstand til nærmeste person.
 • Alle som siste 2 uker har vært i område med utbredt smitte og fått symptomer i form av feber eller hoste må kontakte legekontoret eller legevakta pr telefon.
 • Alle som får beskjed om å hjemmeisolere seg må respektere dette.
 • Alle som får forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme fra jobb eller skole. De skal heller ikke besøke helseinstitusjoner hvor det er mange pasienter i risikogruppene, som for eksempel sykehjemmet.
 • Helsepersonell som siste 2 uker har vært utenfor Norden og får feber eller hoste skal hjemmeisoleres.
 • Arrangement med mer enn 100 deltakere skal ikke avholdes med mindre kommuneoverlegen godkjenner det
 • Cruiseskip og Hurtigruta plikter å melde fra før de går til kai dersom de har personer med mistenkt smitte ombord. Det vil da bli iverksatt nødvendige tiltak for å sikre at man unngår smittespredning til lokalbefolkningen.
 • Ankommende flypassasjerer må fylle et spørreskjema. Hvis de har oppholdt seg i et risikoområde de siste 14 dagene og har symptomer, vil de bli undersøkt av helsepersonell.


Spesielle tiltak i Nordkapp kommune

 • Kommunens innbyggere oppfordres til å begrense reisevirksomheten og unngå store ansamlinger av folk.
 • All kommunal reiseaktivitet knyttet til møter, kurs og konferanser stoppes med øyeblikkelig virkning.
 • Alle kommunale arrangement med ansamling av mennesker utenfra skal som hovedregel avlyses. Interne møter vurderes i hvert enkelt tilfelle.
 • Andre arrangører anmodes om å gjøre løpende vurderinger av sine planlagte arrangement basert på de anbefalinger som er gitt
 • Kommunalt ansatte som har vært i land/regioner der UD har utstedt reiseråd pga. koronavirus, skal i karantene ved hjemkomst
 • Kinoen holdes åpen, men det settes et tak på 40 besøkende
 • Svømmehallen holdes åpen, men det settes et tak på 15 tilstede.
 • Ungdomsklubben holdes åpen
 • Kommunale skoler og øvrige kommunale bygg lånes ikke ut til overnatting ved arrangementer.Artikkeltags